แบบสอบถามการป้อนข้อมูล: น้ำตก

ผลลัพธ์:
อันดับ #1 คะแนน:4.71 อันดับ #2 คะแนน:-1.63 อันดับ #3 คะแนน:-4.17

แบบสอบถามการป้อนข้อมูล: เล่นกีต้าร์

ผลลัพธ์:
อันดับ #1 คะแนน:6.50 อันดับ #2 คะแนน:-1.79 อันดับ #3 คะแนน:-2.67

แบบสอบถามการป้อนข้อมูล: ดริฟท์รถ

ผลลัพธ์:
อันดับ #1 คะแนน:8.78 อันดับ #2 คะแนน:-1.07 อันดับ #3 คะแนน:-2.17