הטמעת ואמת נתונים


דוגמה Gen


קולט נתונים לתוך צינורות TFX ומפצל באופן אופציונלי את מערך הנתונים של הקלט.

ראה מדריך
סמל ML Metadata
ML Metadata

סטטיסטיקה


מייצר נתונים סטטיסטיים של תכונות הן על נתוני ההדרכה והן על נתוני ההגשה.

ראה מדריך

SchemaGen


יוצר סכימה על ידי הסקת סוגים, קטגוריות וטווחים מנתוני ההדרכה.

ראה מדריך

Validator לדוגמה


מזהה חריגות בנתוני ההדרכה וההגשה.

ראה מדריך
סמל TensorFlow Data Validation
אימות נתונים של TensorFlow

אימון וניתוח מודל


שינוי צורה


מבצע הנדסת תכונות במערך הנתונים.

ראה מדריך
סמל TensorFlow Transform
טרנספורמציה של TensorFlow

כַּונָן


מכוון את ההיפרפרמטרים של המודל.

ראה מדריך

מְאַמֵן


מאמן דגם TensorFlow.

ראה מדריך
סמל TensorFlow
TensorFlow

מעריך


מבצע ניתוח מעמיק של תוצאות האימון ועוזר לאמת מודלים מיוצאים.

ראה מדריך

Infra Validator


בודק שהדגם אכן ניתן להגשה מהתשתית, ומונע דחיפת דגמים גרועים.

ראה מדריך
סמל ניתוח מודל TensorFlow
ניתוח מודל TensorFlow

פריסה בייצור


דוֹחֵף


פורס את המודל על תשתית שירות.

ראה מדריך
TensorFlow Serving, TF Lite וסמל TFJS
TensorFlow Serving, TF Lite ו-TFJS