İD isim
0 14 Örnekler
1 16 Örnekİstatistikler
2 18 Şema
3 20 modeli
4 21 ModelRun
5 23 ModelDeğerlendirme
6 24 ModelNimet
7 26 İtilmişModel