Emlak değer
0 split_names ["tren", "değerlendirme"]
1 giriş_parmak izi split:single_split,num_files:1,total_bytes:256...
2 durum yayınlanan
3 tfx_versiyonu 1.4.0
4 açıklık 0
5 dosya formatı tfrecords_gzip
6 payload_format FORMAT_TF_ÖRNEK