Chiều dài Đường kính Chiều cao Trọng lượng toàn bộ Cân nặng Trọng lượng nội tạng Trọng lượng vỏ Già đi
0 0,435 0,335 0,110 0,334 0,1355 0,0775 0,0965 7
1 0,585 0,450 0,125 0,874 0,3545 0,2075 0,2250 6
2 0,655 0,510 0,160 1.092 0,3960 0,2825 0,3700 14
3 0,545 0,425 0,125 0,768 0,2940 0,1495 0,2600 16
4 0,545 0,420 0,130 0,879 0,3740 0,1695 0,2300 13